Màng BOPP

Màng BOPP bóng , mờ

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại màng bopp bóng , mờ dùng trong nghành in, tráng bao bì.